Manusia Itu Mahluk Ego

Manusia itu makhluk ego
Suka meminta namun jarang memberi
Ketika memberi mengharap publikasi

Manusia itu makhluk ego
Suka menyakiti serta jarang memuji
Ketika memuji mengharap reputasi

Manusia itu makhluk ego
Berdoa hanya ketika ada maunya
Tak lagi berdoa saat merasa berjaya

Manusia itu makhluk ego
Bahagia saat yang lain berduka
berduka saat yang lain bahagia

Manusia itu makhluk ego
Lebih suka mempersulit daripada mempermudah
Ketika mempermudah merasa berjasa

Manusia itu makhluk ego
Lebih suka menjatuhkan sesama daripada mengorbitkan
Saat berhasil mengorbitkan merasa dibutuhkan

pixabay.com

Manusia itu makhluk ego
Suka berbicara dengan bahasa dan istilah asing yang sukar
Hanya agar dianggap pakar nan pintar

Manusia itu makhluk ego
Suka menuntut hak kepada Tuhan daripada memenuhi kewajiban kepada Tuhan

Manusia itu makhluk ego
Saat suka lupa Tuhan
saat duka ingat Tuhan

Manusia itu makhluk ego
kebenaran dianggap pahit
keadilan dianggap rumit
kebaikan dianggap sulit

Manusia itu makhluk ego
Tuhan pun mengeluh
mengapa manusia semakin menjauh

Dito Anurogo

Surakarta, 20 Januari 2018

Please follow and like us:

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *