Joledar

Puisi Bahasa Sunda

kapungkur anjeun gumujeng
èmut basa harita ngajak dièlèg
soca nu èndah lir siga hèrang sagara
jeung deui paneuteup hidep
nu basajan ningali dunya

Anaking,
saatosna ageung anjeun indit
mapay benang kahirupan najan pabeulit
ngarayap bari jeung eungap milari pamadegan
nu leungit saban dibeungkeut kasusah

Anaking,
lajengkeun lengkah sing merenah
najan kitu kedah èmut ka kawit anjeun
ulah ngan saukur ngalakonan
mopohokeun tempat pamulang

kasono lir ibarat bèntang
nu sing tareuteup nungguan beurang
di dieu kami ngantosan
anaking mulih ti pangumbaraan
naha bet hidep teu nepangan?

Liara Divya

Karawang, 16 September 2017

Please follow and like us:

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *